Tilsyn av virksomheter

Alle virksomheter skal ha et system for systematisk HMS arbeid, også kalt internkontrollsystem. Dette er regulert i HMS-/Internkontroll-forskriften.

DLE  informerer virksomheter om at vurdering av elsikkerhet må inngå i virksomhetens interne kontrollrutiner. Dette er viktig for å bedre sikkerheten for de ansatte, og redusere faren for materielle skader.

Foto: Lars Petter Johansen, Elsikkerhet Norge

Foto: Lars Petter Johansen, Elsikkerhet Norge

 

Ved tilsyn med virksomheter fokuserer DLE på den delen av IK-systemet som omhandler bruk av og vedlikehold av elektriske anlegg i virksomheten. Dette gjøres ved revisjon av bedriftens rutiner og styrende dokumentasjon, som skal beskrive hvordan bruk av de elektriske anleggene gjøres på en sikker måte. Dette vil for eksempel innebære rutiner for opplæring av ansatte, utpeking av ansvarlige personer, avviksbehandling og vedlikehold- og servicerutiner.

I tillegg til systemrevisjon gjennomfører DLE vanligvis også kontroll av virksomhetens anlegg, på tilsvarende måte som kontroll av boliger.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.