Tilsyn av boliger og fritidshus

Tilsyn med el-anlegg fokuserer på sikkerheten ved bruk av elektrisitet. DLE gjennomfører derfor tekniske kontroller av anlegg. En slik kontroll vil omfatte både visuell kontroll, sjekk av dokumentasjon og kontrollmåling. Vi går også gjennom hvordan anlegget brukes.

Foto: Elsikkerhetsportalen

Foto: Elsikkerhetsportalen

 

Det er et overordnet krav i regelverket at elektriske installasjoner skal være egnet til den bruken som er forutsatt. Dette betyr at hvis bruksmønsteret for et el-anlegg blir endret, så må det elektriske anlegget tilpasses nytt bruksmønster. 

I forbindelse med tilsyn gir vi også informasjon til eier og bruker av anlegg i sikker bruk av elektrisitet.

Alle elektriske anlegg som er tilknyttet Lofotkraft sitt nett er underlagt et «risikobasert kontrollregime». Kontrollhyppigheten for ulike typer el-anlegg blir derfor bestemt både av retningslinjene til DSB , og risikovurderinger som gjøres av DLE lokalt.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.