Jordfeil

Feil på elektriske anlegg eller apparater kan føre til jordfeil. Jordfeil kan utgjøre stor brann- og berøringsfare.

Jordfeil oppstår når strømførende ledninger kommer i kontakt med jordete og utsatte deler av det elektriske anlegget, eller i direkte kontakt med jordleder. Jordfeil kan for eksempel oppstå i en varmtvannsbereder, utvendige stikkontakter eller lysarmaturer, varmekabler, eller ved at en spiker/skrue treffer en ledning. Slike feil kan være vanskelig å lokalisere, og kan gi uheldige utslag hos alle kundene som er tilkoplet den samme transformatorstasjonen.

Foto: Elsikkerhet Norge

Foto: Elsikkerhet Norge

 

En jordfeil kan altså befinne seg i ditt el-anlegg, hos en nabo, eller i vårt distribusjonsnett. Uansett er dette en farlig feil som skal fjernes fra det elektriske nettet så snart som mulig etter at den er oppdaget. Du kan ha feil i din installasjon selv om du ikke merker noe selv.

Har du opplevd å få støt ved kontakt med elektrisk anlegg/utstyr, så er dette et tegn på jordfeil. Kontakt elektriker så fort som mulig. Kontakt lege dersom støtet oppleves som alvorlig.

Det er eieren av det elektriske anlegget som er ansvarlig for at eget anlegg og at elektrisk utstyr er i forskriftsmessig stand, i henhold til gjeldende forskrifter (FEL/NEK400). Arbeid med elektriske anlegg må utføres av kvalifisert personell fra en godkjent elektrovirksomhet.

Dersom en jordfeil blir påvist i ditt anlegg, kan denne delen av anlegget bli frakoblet umiddelbart av DLE. Det skjer med hjemmel i El-tilsynsloven §6. En slik frakobling vil bli forseglet med et klistremerke som spesifiserer feilen. Dette klistremerket kan kun fjernes av en registrert elektroinstallatør.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.