Formidling av informasjon ved salg av eiendom

Ved salg av eiendommer kan eiendomsmeglere og andre som forestår salg be DLE undersøke om det er registrert åpne avvik på den aktuelle eiendommen. Dette kan bidra til å dempe mulige konflikter i etterkant av en boligoverdragelse.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.