Byggeplasskontroller

DLE gjennomfører også kontroller av arbeid som pågår på elektriske anlegg, for å sikre at arbeider utføres i henhold til gjeldende regelverk.

Ved slike kontroller har DLE fokus på rutiner og arbeidsmetoder hos de utførende elektrofagarbeiderne, samt kontroll av midlertidige anlegg som f. eks byggestrøm. Slike kontroller kan omfatte både større byggeprosjekter og mindre arbeider i private boliger. Kontrollene gjennomføres normalt uanmeldt, for å oppnå ønsket effekt.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.