Bekymringsmeldinger

Det er mange årsaker til at folk kan være bekymret for elsikkerheten. Du er kanskje usikker på om elanlegget er i orden, eller om det elektriske utstyret ikke virker som det skal? Da kan du sende bekymringsmelding til Det lokale eltilsyn.

Foto: Lars Petter Johansen, Elsikkerhet Norge

Foto: Lars Petter Johansen, Elsikkerhet Norge

 

Alle som eier elanlegg og utstyr er ansvarlige for at dette er i orden og brukes på en forsvarlig måte. Dette innebærer også et ansvar for å ta faresignaler på alvor, og å sørge for nødvendige tiltak slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Dersom du kjenner til forhold knyttet til elektrisitet som kan medføre fare for deg eller andre, kan du dele din bekymring med Det lokale eltilsyn (DLE). Før du sender inn en eventuell bekymring til DLE, bør du imidlertid først vurdere om forholdet kan løses på andre måter.

Tilsyn med elektriske anlegg utføres ved stikkprøvekontroller av et utvalg av anlegg hvert år. Det kan derfor gå mange år mellom hver kontroll av ditt anlegg. DLE oppfordrer alle som benytter elektriske anlegg til å tenke på egen og andres sikkerhet, og melde fra dersom man ser noe som bekymrer.

Klikk her for å sende inn bekymringsmelding

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.