DLE i Lofotkraft – trygger hverdagen, investerer i framtiden

DLE i Lofotkraft – trygger hverdagen, investerer i framtiden

DLE er en forkortelse for Det Lokale Eltilsyn. Formålet med virksomheten til DLE  er å sikre mennesker, dyr og eiendom mot skader og ulykker med elektrisk årsak, både i dag og for fremtiden.

En viktig oppgave for DLE er derfor å føre tilsyn med de elektriske anleggene som er knyttet til vårt forsyningsnett, virksomheter som benytter de elektriske anleggene, samt elvirksomheter som utfører arbeid på elektriske anlegg.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.