Sørvågen

De Grønne Øyene

Historie

Lofotkraft-konsernet har en lang og stolt historie når det gjelder produksjon og overføring av elektrisitet. I over hundre år har vi sørget for produksjon og overføring av elektrisk kraft i Lofoten, og tidlig på 2000-tallet startet konsernet utbygging av høyhastighets fiber i Lofoten.

Nå krever klimaendringene et taktskifte i omstillingen til lavutslippssamfunnet, og fornybarnæringen har en nøkkelrolle i omstillingen.

Men skal vi lykkes, må flere gode krefter spille på lag. Derfor tok Lofotkraft i 2018 et initiativ til regionalt samarbeid i Lofoten, og i 2020 ble partnerskapet Lofoten – De Grønne Øyene formelt etablert med en partnerskapsavtale.  

Hva kan vi hjelpe deg med?