Bygging av 22 kV høyspennings nettanlegg over Rørvik og Henningsvær i Vågan kommune – varsel om ekspropriasjon

Lofotkraft AS har sendt søknad til Fylkesmannen i Nordland om ekspropriasjon av eiendommer i forbindelse med bygging av et 22 kV høyspennings nettanlegg over Rørvik og Henningsvær i Vågan kommune.

Varsel om ekspropriasjon er sendt til samtlige kjente grunneiere og rettighetshavere i Vågan kommune som blir berørt av tiltaket, jf. oreigningsloven § 12 2.ledd.

For å sikre at også eventuelle ukjente grunneiere og rettighetshavere skal få anledning til å uttale seg, finnes søknaden i sin helhet tilgjengelig her.

Frist for uttalelser er 29. september 2017, jf. oreigningsloven § 12 2. ledd.

Det opplyses at et varsel om ekspropriasjon medfører rådighetsforbud knyttet til disposisjoner som kan hindre, vanskeliggjøre eller fordyre det påtenkte ekspropriasjonsinngrepet, jf. oreigningsloven § 28.

Lofotkraft AS er ansvarlig for å bære nødvendige kostnader i saken for grunneiere og rettighetshavere som rammes av ekspropriasjonssaken, jf. oreigningsloven § 15.

Uttalelser og spørsmål knyttet til ekspropriasjonsprosessen kan rettes til:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Kristiansand DA v/ advokat Robin Aker Jakobsen

Tlf.: 38 17 00 86 / 45 04 36 89

E-post: rja@svw.no

Fil: Størrelse: Last ned:
Ekspropriasjonssøknad 17.86 MB Last ned

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.