Ofte stilte spørsmål

Her finner dere en oversikt over de mest stilte spørsmålene vi får. Trykk på spørsmålet for å se svaret. Finner dere ikke det dere leter etter her, så bruk vårt kontaktskjema.

 • Hvordan oppretter jeg avtalegiro?

  avtalegiro_logoDet kan du selv opprette i nettbanken din. Fremgangsmåten vil variere litt fra bank til bank, men du må alltid oppgi følgende:.

  1. KID for avtalegiro.
  2. Mottakers kontonummer.
  3. Beløpsgrense.

  KID for avtalegiro finnes på fakturaen fra oss. Kontonummer Lofotkraft: 1503 35 71582, Lofotkraft Bredbånd: 1503 35 71116. Det er viktig at du ikke setter beløpsgrensa for lavt – ta høyde for at både forbruk og priser varierer i løpet av året.

 • Hvilke opplysninger trenger dere når jeg skal flytte?

  Vi trenger alltid målerstand på flyttedato. Flytter du ut trenger vi også den nye postadressen din. Flytter du inn, trenger vi navn samt fødselsdato eller organisasjonsnummer, målernummer, fakturaadresse, mobilnummer og/eller en e-postadresse i tillegg til målerstanden. Hvis du flytter inn, kan du gjerne benytte dette skjemaet for å Bestille nettleie.

 • Hvor ofte kommer strømregning fra Lofotkraft?

  Med virkning fra 1. januar 2017 blir månedsfaktura innført som standard fakturering. Dette gjelder alle kunder som nå mottar 6 strømregninger etter forbruk i året. Fordelen med månedlig faktura er at strømkostnaden fordeles på flere perioder, og at det gir mer forutsigbarhet i privatøkonomien.

  Vi vil sende ut varsel om avlesning på SMS og/eller epost ved hver avlesning. Men om du ikke har anledning til å lese av hver gang, så går det helt fint. Hvis du fortsetter å lese av måleren annenhver måned, så vil vi ha godt grunnlag for å stipulere (beregne) de øvrige avlesningene.

  Hyttekunder vil motta månedlig strømregning etterskuddsvis. Hvis du har rapportert målerstand til oss den måneden vi skal fakturere, så vil strømregningen være basert på rapportert målerstand. Hvis du ikke har hatt anledning til å lese av måleren, så vil du motta en «akonto»/forskuddsfaktura i stedet.

  Kunder med byggestrøm og umålt gatelys vil fortsatt motta forskuddsfaktura 6 ganger i året, og årsavregning per 1. januar.

 • Kan vi få faktura med fast forfallsdato, for eksempel den 12.?

  Dette tilbyr vi dessverre ikke.

 • Kan vi få utsettelse på strømregningen, eller få delt den i to avdrag?

  Det går vanligvis helt greit. Forutsetningen er at tidligere strømregninger er gjort opp. Dere kan enten registrere utsettelsen eller oppdelingen selv på vår nettside (Min Side), eller ta kontakt med kundesenteret vårt. Ønsker dere å registrere utsettelsen selv, må dere sørge for å gjøre det innen betalingsfristen utløper.

 • Kan vi få månedlig faktura?

  Med virkning fra 1. januar 2017 innfører vi månedsfaktura som standard fakturering.  Er dere registrert med varsel om måleravlesning på SMS eller epost, vil dere på vanlig måte motta varsel om avlesning. For å gjøre håndteringen av strømregningen enklest mulig anbefaler vi en kombinasjon av månedsfaktura og avtalegiro, fakturavarsling eller EHF-faktura. Skulle dere glemme avlesningen en måned vil målerstanden bli stipulert, og en eventuell differanse mellom stipulert målerstand og for sent avlest målerstand blir korrigert på neste strømregning.

  Kunder med byggestrøm eller umålt gatelys vil fortsatt motta forskuddsfaktura annenhver måned, og årsavregning per 1. januar.

 • Hvordan får vi utsatt eller delt opp av strømregningen på nettet?

  Fremgangsmåten for å registrere oppdeling eller utsettelse av regningen på nett er slik:

  1. Logg inn på «Min Side».
  2. Velg menypunktet «Faktura» fra menyen øverst på siden, og deretter fakturaoversikt.
  3. For fakturaer som ikke er forfalt vises en knapp «Utsett» helt ute til høyre på skjermen. Klikk på «Utsett».
  4. Nå kan du velge å dele strømregningen i to like store avdrag, eller utsettelse på hele beløpet. Hvis du trenger andre løsninger enn de alternativene du finner på nett, må du kontakte kundesenteret vårt.

  NB: Utsettelse/oppdeling må registreres før betalingsfristen går ut.

 • Vi har avtalegiro på nettleie. Fungerer denne fortsatt hvis vi flytter?

  Nei dessverre. Om dere flytter må det ordnes med ny avtalegiro. Dere får nemlig ny avtalegiro-KID når bedriften flytter, selv om dere beholder det gamle kundenummeret.

 • Hva er fordelene med avtalegiro?

  For det første trenger dere å ikke tenke på betaling av fakturaen fra oss. Den skjer automatisk på betalingsfristen. I tillegg sparer dere tid, siden dere slipper å tenke på KID, beløp og kontonummer.

 • Vi har avtalegiro, men strømregningen er ikke trukket fra kontoen – Hvorfor?

  Den mest sannsynlige årsaken er at dere har satt beløpsgrensen for lavt da avtalegiroen ble opprettet. Det dere kan gjøre da er å ta kontakt med banken deres for å endre beløpsgrensen. Det kan også være at det ikke var dekning på kontoen på forfallsdatoen. Uansett årsak må strømregningen betales i nettbank, med telegiro eller lignende.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.