Nettleietariffer

Nettleien som  innbyggere og bedrifter i Lofoten betaler til Lofotkraft, skal dekke beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Lofotkraft sine inntekter. Lofotkraft har også ansvar for å fakturere forbruksavgift på vegne av staten. I 2017 er forbruksavgiften 16,32 øre/kWh (16,0 øre/kWh i 2016).

Nettleieprisene nedenfor er inkludert avgift til Energifondet på 1 øre/kWh for husholdnings- og hyttekunder. For kunder som driver næringsvirksomhet, er avgiften til Energifondet kr. 800,- per år. Beløpet faktureres sammen med fastbeløp nettleie. I statsbudsjettet for 2017 er tariffstøtteordningen satt til 10 mill kr. Lofotkraft AS kommer derfor heller ikke i 2017 med på denne ordningen.   Priser i parentes er priser fra 2016.

Tariff Times- Fastbeløp Forbruk (øre/kWh) Effekt
  måler? (kr/år) Sommer Vinter (kr/kW/år)
Husholding – OH4 Nei 4 130 (3 980) 28,9 (27,9) 0
Husholdning – OH4vs – alternativ med differensiert sommer- og vinterpris Nei 4 130 (3 980) 25,6 (24,7) 31,0 (29,9) 0
Husholdning – OH4-T – forbruk over 100 000 kWh/år Ja 17 810 (17 170) 28,9 (27,9) 0
Husholdning – OH3-T – ved overlastvern > 250 A (> 140 A ved 400 V) Ja 38 450 (37 080) 15,5 (15,0) 768 (741)
Liten næring – OT4 – forbruk under 100 000 kWh/år, maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V) Nei 4 930 (4 780) 27,9 (26,9) 0
Liten næring – OT4-T – forbruk over 100 000 kWh/år, maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V) Ja 18 610 (17 970) 27,9 (26,9) 0
Stor næring – OT3-T – ved overlastvern > 250 A (> 140 A ved 400 V) Ja 39 250 (37 880) 14,5 (14,0) 768 (741)
Stor næring – OT3-3 – nettnivå 3 – høyspent Ja 45 700 (44 100) 8,1 (7,8) 626 (604)
Gatelys m/u fotocelle /m tidsur- OG1 / OG2 / OGUR Nei 0 57,0 (55,0) 0
           
           
For arbeidsstrøm, OT4A, blir det følgende tillegg til OT4:      
Kasseleie: 1 900 kr pr. år        
Montering og demontering: 2 700 kr        

Forbruksavgift til staten og eventuell mva. kommer i tillegg til de oppgitte prisene. På tekniske tariffer (OT-), gatelys og utkoblbar kraft beregnes det 25% merverdiavgift. For kunder med effekt-tariff: Effekt avregnes etter den høyeste målte effekten hver måned. Denne effekten blir multiplisert med antall dager i avregningsperioden/365 dager. Fra 2007 ble det som hovedregel ikke lengre skille mellom sommer- (mai – oktober) og vinterpris (november – april). Men kunder med husholdningstariff OH4 kan fortsatt få sesongdifferensiert pris om ønskelig.

Strømregninger: For husholdnings- og næringskunder, skal måleren avleses 12 ganger per år og avregning gjøres etter faktisk forbruk. Anlegg som er timesmålt avregnes månedlig.

Andre opplysninger: Anlegg hvor effektfaktoren (cos fi) er dårligere enn 0,9 kan enten kreves kompensert (kondensatorbatteri) eller strømavgiften multipliseres med faktoren k=0,9/anleggets cos fi. Lofotkrafts «Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» fås ved henvendelse til kundesenteret vårt. På forespørsel kan vi gi opplysninger om beregningsgrunnlag og prinsipper for nettariffen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.