Nettleietariffer

Nettleien som  innbyggere og bedrifter i Lofoten betaler til Lofotkraft, skal dekke beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Lofotkraft sine inntekter.

Lofotkraft har også ansvar for å fakturere forbruksavgift på vegne av staten. I 2020 er forbruksavgiften 16,13 øre/kWh, en økning på 0,3 øre fra 15,83 øre/kWh i 2019.

Nettleieprisene nedenfor er inkludert avgift til Energifondet på 1 øre/kWh for husholdnings- og hyttekunder.

For kunder som driver næringsvirksomhet, er avgiften til Energifondet kr. 800,- per år. Beløpet faktureres sammen med fastbeløp nettleie.

Tariff Fastbeløp Forbruk (øre/kWh) Effekt
  (kr/år) Sommer Vinter (kr/kW/år)
Husholding – OH4 5 000 (4 750) 30,4 (28,9) 0
Husholdning – OH4vs – alternativ med differensiert sommer- og vinterpris 5 000 (4 750) 27,1 (25,6) 32,5 (31,0) 0
Husholdning – OH4-T – forbruk over 100 000 kWh/år Tariffen utgår fra 1.1.2018    
Husholdning – OH3-T – ved overlastvern > 250 A
(> 140 A ved 400 V)
43 031 (42 781) 17,0 (15,5) 770 (768)
Liten næring – OT4
Maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V)
5 800 (5 550) 29,4 (27,9) 0
Liten næring – OT4-T – forbruk over 100 000 kWh/år, maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V) Tariffen opphørte 1.1.2018    
Stor næring – OT3-T – ved overlastvern > 250 A (> 140 A ved 400 V) 43 831 (43 581) 16,0 (14,5) 770 (768)
Stor næring – OT3-3 – nettnivå 3 – høyspent 51 008 (50 758) 9,6 (8,1) 630 (626)
Gatelys m/u fotocelle /m tidsur- OG1 / OG2 / OGUR 1 350
58,5 (57,0) 0
         
For arbeidsstrøm, OT4A, blir det følgende tillegg til OT4:      
Kasseleie:  2 056 kr per år (1 940)      
Montering og demontering:  2 968 kr (2.800)      

Priser i parentes er priser fra 2019.

Forbruksavgift til staten og eventuell mva. kommer i tillegg til de oppgitte prisene. På tekniske tariffer (OT-) og gatelys beregnes det 25% merverdiavgift.

For kunder med effekt-tariff: Effekt avregnes etter den høyeste målte effekten hver måned. Denne effekten blir multiplisert med antall dager i avregningsperioden/365 dager.

Fra 2007 ble det som hovedregel ikke lengre skille mellom sommer- (mai – oktober) og vinterpris (november – april). Men kunder med husholdningstariff OH4 kan fortsatt få sesongdifferensiert pris om ønskelig.

Strømregninger:  Alle våre husholdnings- og næringskunder får månedlig faktura etter faktisk forbruk.

Andre opplysninger: Anlegg hvor effektfaktoren (cos fi) er dårligere enn 0,9 kan enten kreves kompensert (kondensatorbatteri) eller strømavgiften multipliseres med faktoren k=0,9/anleggets cos fi. Lofotkrafts «Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» fås ved henvendelse til kundesenteret vårt. På forespørsel kan vi gi opplysninger om beregningsgrunnlag og prinsipper for nettariffen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.