Nettleietariffer for bedrifter

Lofotkraft har ansvar for å fakturere forbruksavgift på vegne av staten. Forbruksavgiften er 15,83 øre/kWh i 2019, en reduksjon på 4,5 % fra 16,58 øre/kWh i 2018.

For bedriftskunder er avgiften til Energifondet kr. 800,- per år, og den faktureres sammen med fastbeløpet på nettleien.

Prisene nedenfor er derfor inkludert avgift til Energifondet.

Tariff Fastbeløp Forbruk
Effekt
  (kr/år) (øre/kWh) (kr/kW/år)
Liten næring – OT4
Maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V)
5 500 (5 500) 27,9 (27,9) 0
Liten næring – OT4-T
Maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V)
Tariffen opphører fra 1.1.2018    
Stor næring – OT3-T – ved overlastvern > 250 A
(> 140 A ved 400 V)
43 581 (43 581) 14,5 (14,5) 768 (768)
Stor næring – OT3-3 – nettnivå 3 – høyspent 50 758 (50 758) 8,1 (8,1) 626 (626)
Gatelys m/u fotocelle /m tidsur- OG1 / OG2 / OGUR 1 350
57,0 (57,0) 0
         
For arbeidsstrøm, OT4A, blir det følgende tillegg til OT4:
Kasseleie:  1 940 kr/år (1 900)      
Montering og demontering:  2 800 (2 700)      

Priser i parentes er priser fra 2018. 

Forbruksavgift til staten og eventuell mva. kommer i tillegg til de oppgitte prisene.

For kunder med effekt-tariff: Effekt avregnes etter den høyeste målte effekten hver måned. Denne effekten blir multiplisert med antall dager i avregningsperioden/365 dager.

Strømregninger: Alle våre næringskunder får månedlig faktura etter faktisk forbruk.

Andre opplysninger: Anlegg hvor effektfaktoren (cos fi) er dårligere enn 0,9 kan enten kreves kompensert (kondensatorbatteri) eller strømavgiften multipliseres med faktoren k=0,9/anleggets cos fi. Lofotkrafts «Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» fås ved henvendelse til kundesenteret vårt. På forespørsel kan vi gi opplysninger om beregningsgrunnlag og prinsipper for nettariffen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.