Leveringsplikt

Leveringsplikt

Lofotkraft selger ikke strøm, men er et nettselskap med ansvar for å drifte, vedlikeholde og bygge ut strømnettet i Lofoten. Leveringsplikt Hvis dere ikke har sørget for å inngå avtale med en kraftleverandør om å levere strøm til anlegget ditt, har vi i Lofotkraft likevel plikt til å sørge for at dere har tilgang til strøm. Da blir dere kunde «på leveringsplikt».

På strømregningen vises dette ved at Lofotkraft er angitt som «kraftleverandør». Hvis dere er på «leveringsplikt», blir dere avregnet etter en kraftpris som tilsvarer spotpris ref Tromsø, med et påslag på 5 øre/kWh. Etter seks uker øker tillegget til 8 øre/kWh, og det kommer et tillegg i form av et fastbeløp på kraften på kr. 500,- per år. I kraftprisen inngår også et påslag for elsertifikater.

Å være «på leveringsplikt» betyr altså at dere har en ugunstig kraftpris, og dere bør derfor snarest sørge for å inngå avtale med en kraftleverandør – se  «Slik bytter du kraftleverandør».  

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.