Kompensasjon

Kompensasjon

Kompensasjon til kunder ved ekstra langvarige strømbrudd
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt en ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen ble innført fra 1. januar 2007, og er en kompensasjon for de ulempene man som kunde blir påført ved langvarig strømbrudd. Ved eventuelle andre skader og tap må man ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å søke erstatning.

Kompensasjon
NVE stiller som vilkår at dere som kunder selv fremmer krav om kompensasjon.

Slik søker du kompensasjon

Søknaden fyller du ut her: Søknadsskjema

Når du har sendt inn søknaden, får du en kvitteringsmelding på skjermen. Notér referansenummeret – det vil følge søknaden.

Krav om kompensasjon må fremmes innen 2 måneder etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet.

Kontroll av kravet
Når krav er fremmet vil dette sjekkes av Lofotkraft. Varigheten for strømbruddet regnes fra tidspunktet Lofotkraft først fikk melding om strømbruddet, eller Lofotkraft visste, eller burde ha visst det har vært et strømbrudd.

Et strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde 
600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
1.400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
2.700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Ifølge NVE har en kunde med flere avtaler med nettselskapet (målepunkt) kun krav på en kompensasjon. Hvis de ulike målepunktene gir grunnlag for ulik størrelse på kravet legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling
Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er fremmet. Dersom kravet fremmes kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.