Hva er nettleie?

Nettleien som  innbyggere og bedrifter i Lofoten betaler til Lofotkraft, skal dekke beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Lofotkraft sine inntekter. Lofotkraft har også ansvar for å fakturere forbruksavgift på vegne av staten. I 2019 er forbruksavgiften 15,83 øre/kWh, en reduksjon på 4,5 % fra 16,58 øre/kWh i 2018.

Nettleieprisene er inkludert avgift til Energifondet. For kunder som driver næringsvirksomhet, er avgiften til Energifondet kr. 800,- per år. Beløpet faktureres sammen med fastbeløp nettleie.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.