Hva er nettleie?

Nettleien som  innbyggere og bedrifter i Lofoten betaler til Lofotkraft, skal dekke beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Lofotkraft sine inntekter. Lofotkraft har også ansvar for å fakturere forbruksavgift på vegne av staten. I 2017 er forbruksavgiften 16,32 øre/kWh (16,0 øre/kWh i 2016).

Nettleieprisene er inkludert avgift til Energifondet. For kunder som driver næringsvirksomhet, er avgiften til Energifondet kr. 800,- per år. Beløpet faktureres sammen med fastbeløp nettleie.

I statsbusjettet for 2017 er tariffstøtteordningen redusert til 10 mill kr. Lofotkraft AS kommer derfor ikke med på ordningen i 2017 heller.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.