Nettleie

Nettleien som innbyggere og bedrifter i Lofoten betaler til Lofotkraft, skal dekke beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Lofotkrafts inntekter.

Prisene nedenfor er inkludert avgift til Energifondet på kr. 800,- per år.

Tariff Fastbeløp Forbruk
Effekt
  (kr/år) (øre/kWh) (kr/kW/år)
Liten næring – OT4
Maks overlastvern = 250 A
(= 140 A ved 400 V)
5 500 (5 500) 27,9 (27,9) 0
Liten næring – OT4-T
Maks overlastvern = 250 A
(= 140 A ved 400 V)
Tariffen utgår fra 1.1.2018    
Stor næring – OT3-T – ved overlastvern > 250 A
(> 140 A ved 400 V)
43 581 (43 581) 14,5 (14,5) 768 (768)
Stor næring – OT3-3 – nettnivå 3 – høyspent 50 758 (50 758) 8,1 (8,1) 626 (626)
Gatelys m/u fotocelle /m tidsur- OG1 / OG2 / OGUR 1 350
57,0 (57,0) 0
         
For arbeidsstrøm, OT4A, blir det følgende tillegg til OT4:
Kasseleie:  1 940 kr/år (1 900)      
Montering og demontering:  2 800 kr (2 700)      

Priser i parentes er priser fra 2018.

Forbruksavgift til staten og mva. kommer i tillegg til de oppgitte prisene. I 2019 er forbruksavgiften 15,83 øre/kWh, en reduksjon på 4,5 % fra satsen i 2018 (16,58 øre/kWh).

For kunder med effekt-tariff: Effekt avregnes etter den høyeste målte effekten hver måned. Denne effekten blir multiplisert med antall dager i avregningsperioden/365 dager.

Strømregninger: Alle næringskunder får månedlig faktura etter faktisk forbruk.

Andre opplysninger: Anlegg hvor effektfaktoren (cos fi) er dårligere enn 0,9 kan enten kreves kompensert (kondensatorbatteri) eller strømavgiften multipliseres med faktoren k=0,9/anleggets cos fi. Lofotkrafts «Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» fås ved henvendelse til kundesenteret vårt. På forespørsel kan vi gi opplysninger om beregningsgrunnlag og prinsipper for nettariffen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.