Nettleie

Nettleien som innbyggere og bedrifter i Lofoten betaler til Lofotkraft, skal dekke beredskap, utbygging, vedlikehold og drift av strømnettet. Det er NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) som bestemmer rammene for Lofotkrafts inntekter.

På statsbudsjettet for 2017 er tariffstøtteordningen redusert til 10 mill kr. Lofotkraft AS kommer derfor heller ikke i 2017 med på denne ordningen. 

Tariff Times- Fastbeløp Forbruk (øre/kWh) Effekt
  måler? (kr/år) Sommer Vinter (kr/kW/år)
Liten næring – OT4 – forbruk under 100 000 kWh/år, maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V) Nei 4 930 (4 780) 27,9 (26,9) 0
Liten næring – OT4-T – forbruk over 100 000 kWh/år, maks overlastvern = 250 A (= 140 A ved 400 V) Ja 18 610 (17 970) 27,9 (26,9) 0
Stor næring – OT3-T – ved overlastvern > 250 A (> 140 A ved 400 V) Ja 39 250 (37 880) 14,5 (14,0) 768 (741)
Stor næring – OT3-3 – nettnivå 3 – høyspent Ja 45 700 (44 100) 8,1 (7,8) 626 (604)
Gatelys m/u fotocelle /m tidsur- OG1 / OG2 / OGUR Nei 0 57,0 (55,0) 0
Utkoblbar kraft U12 – 12 timers varsel Denne tariffen opphørte fra 1.1.2014
           
For arbeidsstrøm, OT4A, blir det følgende tillegg til OT4:
Kasseleie: 1 900 kr pr. år        
Montering og demontering: 2 700 kr        

Priser i parentes er priser fra 2016.

Forbruksavgift til staten og mva. kommer i tillegg til de oppgitte prisene. I 2017 er forbruksavgiften 16,32 øre/kWh (16,0 øre/kWh i 2016).

For kunder med effekt-tariff: Effekt avregnes etter den høyeste målte effekten hver måned. Denne effekten blir multiplisert med antall dager i avregningsperioden/365 dager.

Strømregninger: For næringskunder som ikke har automatisk avlesning, skal måleren leses av 12 ganger i året, og avregning gjøres etter faktisk forbruk. Anlegg som er timesmålt avregnes månedlig.

Andre opplysninger: Anlegg hvor effektfaktoren (cos fi) er dårligere enn 0,9 kan enten kreves kompensert (kondensatorbatteri) eller strømavgiften multipliseres med faktoren k=0,9/anleggets cos fi. Lofotkrafts «Standard avtale for nettleie og vilkår for tilknytning» fås ved henvendelse til kundesenteret vårt. På forespørsel kan vi gi opplysninger om beregningsgrunnlag og prinsipper for nettariffen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.