Kundeservice Bedrift

Kundeservice Bedrift

Håndtering ved ekstra stor pågang

Ved ekstra stor pågang hos kundeservice iverksetter vi ett eller flere av følgende tiltak:

  • Vi leser inn ny kø-beskjed på sentralbord/vakttelefon.
  • Vi sender ut sms og e-post til alle våre kunder.
  • Vi skal fortløpende legge ut nyhet på våre hjemmesider.
  • Vi vil umiddelbart ta kontakt med lokale media og bruke dem som informasjonskanal.

Opplæring og kvalitetskontroll

  • Vi har gode rutiner for opplæring av våre ansatte, fra kundebehandlere til ledelse.
  • Vi har skriftlige beskrivelser av våre prosedyrer.
  • Våre kundebehandlere gir deg relevante råd og god veiledning. Får du ikke det svaret du skal ha blir du henvist videre til en person eller avdeling som har kompetanse innen det du spør om.

Klagebehandling

Vi i Lofotkraft ønsker at eventuelle klager håndteres på en mest mulig ryddig måte. Alle klager vedrørende ditt kundeforhold blir behandlet i henhold til interne prosedyrer. I klagebehandlingen forholder vi oss til avtaler og kontrakter som er inngått mellom dere som kunde, samt til gjeldende forskrifter og lover.

Om dere leverer en klage som ikke tas til følge, skal vi begrunne vår avgjørelse, og deres anførsel som kunde skal besvares så langt det lar seg gjøre.

Et eventuelt avslag vil du motta på samme måte som dere har levert det. Dersom dere henvendte dere til oss muntlig vil dere likevel motta svar skriftlig per brev, e-post eller sms.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.