Bærekraft- og årsrapporter

For 2022 produserte vi vår første bærekraftrapport for Lofotkraft-konsernet, og vi valgte slå den sammen med den finansielle årsrapporten. Rapporten for 2022 inneholder derfor både finansiell informasjon og informasjon om konsernets arbeid innenfor bærekraft.

Nedenfor finner du våre årsrapporter fra tidligere år.

Hva kan vi hjelpe deg med?