Kurs prekvalifisering P0 onsdag 4. mars

Onsdag 4. mars kl. 12 – 15 gjennomføres neste pre-kvalifiseringskurs for P0 Elsmart. Deltakelse skjer enten ved oppmøte i Lofotkraft sine lokaler på Fygle eller via Teams/Skype. Link til møtet (invitasjon) fås ved henvendelse til finn-magne.eines@lofotkraft.no

Les mer

Anleggsarbeid i Svolvær sentrum

I uke 7 starter anleggsarbeidene som skal sørge for at strøm- og vannforsyningen til Svolvær får bedre leveringssikkerhet og kapasitet.  Graveprosjektet vil føre til endret kjøremønster i Svolvær sentrum.

Les mer

Omlegging av prismodell for nettleie

Elektrifisering av samfunnet krever smartere bruk av strømnettet for å holde nettleien lavest mulig for kundene. Derfor legger NVE nå fram forslag til ny prismodell for nettleie.

Les mer

Ønsker du å jobbe med el-sikkerhet?

Vi forsterker bemanningen på DLE i Lofotkraft, og lyser ut ledig stilling som tilsynsingeniør. Du vil få oppfølging og utvikling i et team med bred fagkompetanse og store ambisjoner.

Les mer

Kabelprosjekt i Svolvær sentrum

Lofotkraft er nå godt i gang med et omfattende prosjekt for å fornye det gamle kabelnettet i Svolvær. Når kabelprosjektet er ferdig, vil Svolvær ha en mer robust strømforsyning med høyere kapasitet enn i dag. I høst gravde vi kabelgrøfter i Storøyveien (se bildet), mens det utover vinteren blir gravearbeider mellom Alti og Lofoten hotell (gamle Royal), .

Les mer

Lofotkraftfondet – tildelinger for 2020

Stamsund Ve og Vel laget friluftskino og gapahuk i 2019, med midler bl.a. fra Lofotkraftfondet. Foto Michael Pettersen og Yngve Toften

Se her hvem som får midler fra Lofotkraftfondet i 2020.

Les mer

Opprop for utjevning av nettleie

Sammen med nærmere 60 andre nettselskap har Lofotkraft nylig signert et opprop om utjevning av nettleie. "Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. I dagens urettferdige prissystem er nettleien dyrere i Sogn og Fjordane der det flyter over av kraft, enn i Oslo uten nevneverdig kraftproduksjon. Slik kan det ikke fortsette", heter det blant annet i oppropet.

Les mer

Status E10 i Tjeldbergvika

Nye strømkabler i Tjeldbergvika er nå kommet på plass, og jobben med å fylle igjen grøftene er i full gang. Etter planen åpnes E10 for normal ferdsel i midten av oktober, to uker tidligere enn planlagt.

Les mer

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.