Årsresultat 2014

Årsresultat 2014

Konsernstyret i Lofotkraft behandlet den 24. april regnskap og årsberetning for 2014.
Lofotkraft er et konsern med Lofotkraft Holding AS som morselskap. Aksjene i Lofotkraft Holding AS eies av kommunene i Lofoten med følgende fordeling: Røst 2%, Værøy 3%, Moskenes 6,5%, Flakstad 6,5%, Vestvågøy 41% og Vågan 41%. De operative virksomheter er organisert i datterselskaper eid av Lofotkraft Holding AS.

Konsernet har også i 2014 hatt et meget høyt aktivitetsnivå og totalt investert 219 millioner kroner. Det er investert 175 millioner i komponenter i ledningsnett. Videre er det investert 20 millioner kroner i utbygging av høyhastighets fiberbredbånd, og 24 millioner kroner i øvrige virksomheter.

Konsernet Lofotkraft har et overskudd etter skatt på kr 21,4 millioner i 2014, mot kr 40,7 millioner i 2013. Resultatet er noe lavere enn forventet, og dette skyldes i hovedsak lavere kraftpriser, reduserte inntekter som følge av myndighetenes regulering, samt høyere finanskostnader som følge av større belåning.

Nettvirksomheten har et overskudd etter skatt på 9,1 millioner kr i 2014, mot et overskudd på 38,7 millioner kr i 2013.

Antall feil i høyspenningsnettet gikk ned med ca 30 % i 2014 i forhold til i 2013 Det totale antall avbrudd er allikevel omtrent uendret fra 2013 grunnet høyere planlagt aktivitet i nettet i 2014. Total avbruddkostnad (KILE) gikk ned med ca 2 millioner i forhold til 2013 (i underkant av 11millioner i 2014 mot 13 millioner kroner i 2013). Lofoten var i 2014, som i tidligere år, rammet av flere avbrudd pga. ekstremværet, men flere av disse skyldes feil i omkringliggende regionalnett.

Konsernets bokførte totalkapital utgjorde pr. 31.12.2014 kr. 1 360 464 millioner, med en egenkapitalandel på 43 %.

Styret fremmer forslag til Generalforsamlingen om å betale ut 10 millioner kr i utbytte, som er i tråd med ny utbyttestrategi. Generalforsamlingen avholdes 22. mai i selskapets lokaler klokken 12.30.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.