Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven trådte i kraft 1. juli 2022.

Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Lofotkraft AS samt datterselskapene Elmea AS og Aqila AS er omfattet av Åpenhetsloven.

Loven gir både forbrukere og andre rett til informasjon om hvordan selskapene utfører aktsomhetsvurderinger. I tillegg skal loven sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvem som helst kan be om informasjon om hvordan Lofotkraft håndterer og ivaretar faktiske og mulige konsekvenser for menneskerettigheter. Som hovedregel må slike forespørsler besvares innen tre uker.

Les redegjørelsen her

Hva kan vi hjelpe deg med?