Utdannelsesløp

Energimontør og energioperatør

Energibransjen passer for deg som liker å føle friheten ved å jobbe selvstendig. Lofotkraft er en ISO-sertifisert bedrift som legger vekt på å følge gode rutiner for kvalitets- og miljøstyring. Likefullt har du ofte et delvis ansvar for egne avgjørelser. Ingen dager er like, og det blir gjerne en god del arbeid ute i frisk luft.

Du vil møte store faglige utfordringer på en arbeidsplass der vi bruker moderne og fremtidsrettet teknologi. I tillegg får du gode muligheter for etterutdanning og videreutvikling.

 

Y-veien

Y-veien

Har du ikke generell studiekompetanse, men yrkesfaglig utdanning og relevante fagbrev? Da har du muligheten for å bli ingeniør. Ingeniørstudier for personer med yrkesfag, skjer gjennom den såkalte «Y-veien».

«Y-veien» er en egen ordning som gjelder for realfaglige og teknologiske utdanninger (ingeniørutdanninger). Ingeniørstudier via «Y-veien» er spesielt tilrettelagt for deg med yrkesfaglig bakgrunn.

Følger du «Y-veien» vil du få mer matematikk og fysikk det første året enn de ordinære ingeniørstudentene. Du må også regne med noe mindre praksis. Enkelte av høgskolene har sommerkurs med introduksjonsprogrammer for studenter som velger «Y-veien».

 

Ingeniør og sivilingeniør

katherinne_web

Kunnskap og kompetanse er viktig – og fremover vil bransjen trenge ingeniører. Velger du en teknisk yrkesvei, ligger det store og spennende muligheter foran deg. Få andre utdanninger gir like mange muligheter for jobb.

Sivilingeniører og ingeniører jobber med planlegging, ledelse og drift av anlegg, men kan også jobbe mer teoretisk og med forskning.

 

En spennende framtid

Velger du ingeniørstudier i energi og el-kraft, kan du være blant dem som har ansvar for å planlegge og styre energiproduksjonen i store anlegg, enten offshore eller på land. Du har også muligheten til å bli forsker og finne nye måter å skape og transportere fornybar energi på. Du vil ha et stort mangfold av jobbmuligheter både i energisektoren og i industrien.

Se oversikt over relevante studier innenfor energi og elkraft.

Velger du studier i bygg og anlegg, kan du bli en av dem som står for bygging og planlegging av de store nye vind- og vannkraftprosjektene i Norge og i utlandet. Mye fornybar energi skal bygges ut de neste årene, og det vil være behov for mange ingeniører og sivilingeniører med bygg- og anleggsutdanning.

Se oversikt over relevante studier innenfor bygg og anlegg.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.