Lektor2-ordningen

Vi ønsker at flere skal velge fordypning i realfagene på studiespesialiserende linje i videregående skole. Vi ønsker også at flere ungdommer fra Nordland velger et studium som kan føre til at de får jobb i kraftbransjen.

Gjennom Lektor2-ordningen håper vi å gi de jentene og guttene som har valgt fysikk en bedre innsikt i hvor spennende det kan være å bruke det teoretiske i praksis. Samtidig som vi synliggjør hvilke jobbmuligheter de unge som velger realfag har i det lokale næringslivet.

Gjennom skole i praksis kobles våre daglige arbeidsoppgaver direkte mot læringsmål i de enkelte fag ved at elevene har en skoledag sammen med våre ingeniører samt at de besøker en av våre kraftstasjoner.

lektor2
Les mer om lektor2-ordningen på: lektor2.no

 

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.