Lærling

I Lofotkraft ble det i 2010 etablert et eget tverrfaglig lærlingeteam. Teamet er satt sammen av representanter fra ressursteamet og representanter fra de fagprosessene der lærlingene skal være.

Vi ser på bruk av lærlinger som en god måte for å rekruttere framtidige arbeidstakere til konsernet. Vi tar derfor årlig inn minimum to lærlinger. Det er en viktig samfunnsoppgave, det bidrar til lokal rekruttering, og vi tror det gir Lofotkraft et godt omdømme.

Det er bestemt at Lofotkraft skal øke sin oppmerksomhet rundt inntak av lærlinger på viktige fagområder de neste årene. Teamet ble etablert for å skape bredde og interesse for Lofotkraft som lærebedrift, og å bidra til best mulig kvalitet på lærlingearbeidet i konsernet. For vårt arbeid med lærlinger mottok Lofotkraft Nordland fylkes opplæringspris for 2014.

 

Lærling i Lofotkraft

laerlingeordningen_MG_0835-web

 Som lærling er du ansatt på nesten vanlige ansettelsesvilkår:

  • Fast arbeidstid med pliktig oppmøte.
  • Fast månedslønn, og full timebetaling ved overtid.
  • Arbeidsklær og verktøy dekkes av Lofotkraft, og bruk av biler på lik linje med andre ansatte.
  • Du har nesten de samme rettigheter som andre ansatte når det gjelder velferdstilbud, og yrkesskadeforsikring.

Fordeler:

  • Vi betaler din utdanning (gratis reise, opphold og skolepenger).
  • Vi arrangerer «eksamen» (fagprøven).
  • Du vil være tilknyttet OFE (Opplæringskontoret for energifag i Salten).

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.