Vinden som energikilde

Vinden som energikilde

Omtrent en prosent av solenergien går med til å sette luften i bevegelse. Dette tilsvarer en energimengde på 100 ganger verdens energiforbruk, men kun en liten del av denne energimengden er det mulig å utnytte i praksis.

Som kjent kan det blåse godt i Norge, spesielt i vinterhalvåret. Siden strømforbruket er større om vinteren enn om sommeren, er dette gunstig for utnyttelsen av vind som energiressurs her i Norge.

Med produksjon av vindkraft kommer det også utfordringer. På den ene siden er vi avhengig av mye vind for å produsere kraft, men for mye vind kan på den andre siden føre til at vindturbinene må stenges og produksjonen stanses. Ising og terreng gir oss også store utfordringer.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.