Vann som energikilde

Vann som energikilde

Teknologien for å utnytte vannfall er gammel. For mer enn 2000 år siden ble vannhjul brukt av de gamle grekerne til å male korn, og i middelalderen ble teknologien spredt til større deler av Europa.

Vannkraft var også viktig under den industrielle revolusjon på begynnelsen av 1800-tallet og ga kraft til tekstil- og maskinindustri. I 1870 utnyttet man første gang vannkraft til produksjon av elektrisitet.

I løpet av første halvdel av 1900-tallet ble vannkraft verdens viktigste kilde til elektrisitet. Vannkraft blir regnet som en moden teknologi og står for 16 prosent av verdens elektrisitetsproduksjon. I Norge er denne andelen på opp mot 99 prosent – og dermed totalt dominerende.

I mange land er motivet bak vassdragsreguleringen å dempe skadevirkningene ved flom, skape vanningsanlegg til jordbruk, samt sørge for vannforsyning.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.