Solen som energikilde

Solen som energikilde

Solen er en nesten utømmelig energikilde. Utfordringen har vært å finne effektive måter å utnytte denne energien på.

I hovedsak kan energien fra solen utnyttes på to måter: Produksjon av varme og produksjon av elektrisk energi.

Solenergi har gjennom tidene vært benyttet i mange viktige prosesser. For vel 2400 år siden bygget Sokrates et solhus som skulle være varmt om vinteren og svalt om sommeren. Et par hundreår senere brukte Arkimedes speil til fokusering av solenergi.

I nyere tid (ca år 1600-1800) har solenergi også vært utnyttet i industrielle prosesser; til tørking av produkter, solovner, og soldrevne motorer. Den første solcellen ble utviklet på begynnelsen av 1800-tallet, men det var først rundt 1950 at interessen for utvikling og bruk av solceller skjøt fart. I Norge økte interessen for solenergi i forbindelse med oljekrisen på 1970-tallet, og ulike forskningsprosjekt ble gjennomført flere steder i landet.

Utnyttelse av solenergi i Norge er utfordrende. Store variasjoner fra sommer til vinter gjør at det å varme opp rom i mørketiden ikke er like enkelt med solenergi. For å få dette til må man enten tilpasse seg de variasjoner som naturen gir, lagre energien, eller investere i et alternativt system som kan gi oss energi når solen ikke skinner.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.