Slik er kraftnettet bygd opp

slik-er-kraftnettet-bygd-opp-lofotkraftLedningsnettet i Norge er delt i tre nivåer: Sentralnett, regionalnett og lokalt distribusjonsnett.

Det arbeides nå med muligheter for å slå sammen regionalnett og sentralnett slik at vi bare får to nettnivåer i Norge.

Sentralnettet

Sentralnettet kan kalles strømforsyningens riksvei. Den knytter alle forbrukere til et landsdekkende overføringsnett fra Nordkapp til Lindesnes. Når strømmen skal fraktes over lange avstander, er det en fordel med høyt spenningsnivå for å minske energitapet. Derfor har sentralnettet vanligvis spenninger på 300 og 420 kilovolt.

 

Regionalnettet

Regionalnettet kan sammenlignes med fylkesveinettet. Regionalnettet transporterer ofte strømmen fra sentralnettet og fram til det lokale distribusjonsnettet i den kommunen du bor. Spenningsnivået for regionalnettet er 66 eller 132 kilovolt.

 

Distribusjonsnettet

Distribusjonsnettet er det lokale nettet som transporterer strømmen det siste stykket fram til huset ditt. Før du kan ta det i bruk, må strømmen ha et spenningsnivå som gjør at du kan bruke dine elektriske apparater, det vil si 230 eller 400 volt.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.