Klimavennlige energiløsninger

Framtida vil kreve klimavennlige energiløsninger. Hoveddelen av Lofotkrafts energiproduksjon kommer fra fornybar vannkraft, gjennom våre 9 kraftstasjoner i Lofoten.

Lofotkraft har også etablert prosjektet «Lofoten – de grønne øyene», et prosjekt som skal bidra til elektrifisering av regionen vår. Våre nasjonale myndigheter har ambisjoner om at Norge skal bli det første fornybare og fullelektriske samfunnet i verden. Vi ønsker å bidra til at dette målet blir nådd, også i Lofoten. 

Foruten energiproduksjon, omfatter Lofotkrafts virksomhet utbygging og drift av fibernett, samt salg av faktureringstjenester.   fornybar-toppbilde fra-vannkraftfra-vindenfra-havetfra-solenfra-biomasse

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.