Klimavennlige energiløsninger

Framtida vil kreve klimavennlige energiløsninger. Hoveddelen av Lofotkrafts energiproduksjon kommer fra fornybar vannkraft, gjennom våre 9 kraftstasjoner i Lofoten.

Selskapet har dessuten omfattende utbyggingsplaner for vindkraft på Gimsøy. Vi arbeider med utvikling av vindparken for å møte etterspørselen etter fornybar energi, og for å sikre forsyningssituasjonen i Lofoten, i tillegg til rent kommersielle vurderinger.

Foruten energiproduksjon, omfatter Lofotkrafts virksomhet utbygging og drift av fibernett, samt salg av faktureringstjenester.

 

fornybar-toppbilde fra-vannkraftfra-vindenfra-havetfra-solenfra-biomasse

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.