Havet som energikilde

Havet som energikilde

Havet er en enorm energikilde. IEA (det internasjonale energibyrået) mener potensialet for de samlede globale ressursene fra havrelaterte energikilder opp mot 100 000 TWh/år. Menneskehetens totale energiforbruk ligger til sammenligning bare på drøyt 16 000 Twh/år.

Det utbyggbare potensiale er derimot mindre, og energi fra havet utgjør i dag en liten del av verdens energiproduksjon.

Bølgekraft

Havbølger er en ren, kraftig og fornybar energikilde, som kan komme til å gi betydelige tilskudd til energiproduksjonen for mange kystnasjoner.

Bølgekraften er en enorm energikilde. Den har høy energitetthet, rundt 30–40 kW pr meter bølgefront langs norskekysten. Ute på åpent hav kan energitettheten komme opp i 100 kW/m.

Tidevannskraft

Tidevannsforskjeller danner bølger som beveger seg vestover med en bølgehøyde mindre enn 1 meter og med periode på 12 timer og 25 minutter, altså tiden mellom flo og fjære. Topografiske forhold fører til at lokale tidevannsforskjeller kan bli adskillig større eller mindre. Variasjoner av høytrykk og lavtrykk sammen med innvirkning av vindretning kan også gi betydelige avvik i tidevannsforskjellen.

På spesielt gunstige steder i streder og sund kan store vannmasser skyte fart og gi en energitetthet i området 500–1000 W/m3.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.