Biomasse som energikilde

Biomasse som energikilde

Bioenergi er et samlebegrep om utnyttelse av biomasse (trær og planter, og organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri) til produksjon av energi. Det vanligste bruksområdet for bioenergi er produksjon av varme. Det er dessuten mulig å produsere elektrisk kraft, flytende biodrivstoff, biogass og hydrogen fra biomasse.

Bioenergi regnes som den fjerde største energiressursen på jorden, og er den viktigste energikilden for minst halvparten av verdens befolkning. Den er dessuten fornybar.

Foredling

Kommersielle bioenergiressurser kommer i all hovedsak fra skogbruk, jordbruk og avfall. Biomasse kan også høstes fra havbruk, for eksempel fra fiskeavfall og alger.

Biomassen foredles vanligvis til brensel før man utnytter energien, og den enkleste formen for foredling er kapping, kløyving og tørking av vanlig ved. For mer raffinert biobrensel kan foredlingen være både avansert og komplisert.

Biomasse brukes til mange formål, som fôr, byggematerialer og papir, og den kan også videreforedles til kjemikalier. Det er derfor mange som konkurrerer om denne ressursen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.