Hvordan bidrar Lofotkraft?

Hvordan bidrar Lofotkraft?

Bare 12–13 % av strømforbruket i Lofoten produseres i dag i våre egne kraftverk. Resten av kraften må hentes via lange og dyre overføringslinjer fra innlandet. Dette påvirker forsyningssikkerheten, og det øker sårbarheten ved feil på overføringslinjene til Lofoten. Etablering av fornybar energiproduksjon i Lofoten vil derfor ikke bare bidra til å realisere nasjonale målsettinger innenfor klima og energi, det vil også være med på sikre en stabil og trygg forsyning av strøm til våre kunder.

Lofotkraft ønsker derfor å bidra til utviklingen av fornybar energi. Vi har tidligere vært engasjert i både vind- og tidevannsprosjekt, henholdsvis Lofotkraft Vind AS som søkte om konsesjon for bygging av nytt vindkraftverk på Gimsøya, og i selskapet Hydro Tidal, som skulle utvikle et tidevannskraftverk i Gimsøystraumen.

Dette siste prosjektet strandet dessverre på den tekniske løsningen. Videre har Lofotkraft Vind AS trukket søknaden om konsesjon for landbasert vindkraftanlegg på Gimsøya. Bakgrunnen er prognosen om langsiktige lave kraftpriser som ikke gir tilfredsstillende økonomi i prosjektet.

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.