Kvalitet og Ytre miljø

Iso-akkreddISO, International Organization for Standardization, er et internasjonalt standardiseringsorgan som utgir standarder på en rekke områder, blant annet ISO 9001, System for kvalitetsstyring og ISO 14001, System for miljøstyring.

Følgende selskaper i Lofotkraft-konsernet er sertifisert:

 • Lofotkraft AS
 • Lofotkraft Produksjon AS
 • Lofotkraft Bredbånd AS

Sertifiseringen av vårt kvalitets- og miljøstyringssystem er et resultat av mange års arbeid med kvalitet. Styringssystemet hjelper oss med å ha «orden i eget hus», og at vi har kontroll på de oppgaver som blir utført i organisasjonen.

Bakgrunnen for at Lofotkraft ønsket å bli sertifisert var at selskapet ville tilfredsstille krav fra sine interessenter på en best mulig måte, og samtidig sikre at kvalitetsmålene ble nådd. Gjennom systematisk arbeid skal selskapet kontinuerlig forbedre organisasjonen og produktene vi leverer. ISO-godkjenningen medfører også en årlig ekstern revisjon for å verifisere at selskapet kontinuerlig tilfredstiller standardenes krav.

Ved å innføre et kvalitets- og miljøstyringssystem etter kravene i ISO 9001/14001 har virksomheten fått:

 • bedre fokus på kundens krav og forventninger.
 • bedre fokus på ledelsens forpliktelser.
 • bedre styring med interne prosesser.
 • hensiktsmessig intern kommunikasjon.
 • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne.
 • bedre grunnlag for å vurdere forbedringer.
 • bedre kontroll på avvik og tiltak.
 • større effektivitet.
 • kartlagt organisasjonens miljøaspekter.
 • fokus på å redusere negativ miljøpåvirkning.

 

Fil: Størrelse: Last ned:
ISO-sertifikat Lofotkraft AS 158.7 KB Last ned
ISO-sertifikat Lofotkraft Produksjon AS 169.57 KB Last ned
ISO-sertifikat Lofotkraft Bredbånd AS 168.93 KB Last ned

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.