ISO: International Organization for Standardization er et internasjonalt standardiseringsorgan som utgir standarder på en rekke områder. Iso-akkreddISO 9001;    System for kvalitetsstyring ISO 14001;  System for miljøstyring Følgende selskaper i Lofotkraft konsernet er sertifisert:

 • Lofotkraft AS
 • Lofotkraft Produksjon AS
 • Lofotkraft Bredbånd AS

Sertifiseringen av vårt kvalitets – og miljøstyringssystem er et resultat av mange års arbeid med kvalitet. Styringssystemet hjelper oss med å ha «orden i eget hus», og at vi har kontroll på de oppgaver som blir utført i organisasjonen.

kvalitetshjulet-lofotkraft

Bakgrunn for at Lofotkraft ønsket å bli sertifisert var at selskapet ønsket å tilfredstille krav fra sine interessenter på en best mulig måte, og samtidig sikre at kvalitetsmålene ble nådd. Gjennom systematisk arbeid skal selskapet kontinuerlig forbedre organisasjonen og produktene. ISO -godkjenningen medfører også en årlig ekstern revisjon for å verifisere at selskapet kontinuerlig tilfredstiller standardenes krav. Ved å innføre et kvalitets- og miljøstyringssystem etter kravene i ISO 9001/14001 har virksomheten fått:

 • bedre fokus på kundens krav og forventninger
 • bedre fokus på ledelsens forpliktelser
 • bedre styring med interne prosesser
 • hensiktsmessig intern kommunikasjon
 • fastlagt oppgaver, ansvar og kompetansebehov for medarbeiderne
 • bedre grunnlag for å vurdere forbedringer
 • bedre kontroll på avvik og tiltak
 • større effektivitet
 • kartlagt organisasjonens miljøaspekter
 • fokus på å redusere negativ miljøpåvirkning

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.