Beredskap

I Lofotkraft jobber vi kontinuerlig med å sikre en best mulig beredskap, både på forebygging og for å redusere konsekvensene når en ekstrem hendelse oppstår. Vårt beredskapsarbeid gir deg en sikrere strømforsyning her i Lofoten.

I det rent forebyggende arbeidet utfører vi blant annet risiko– og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser). Et eksempel kan være en overordnet ROS-analyse på forsyningssikkerhet. Resultatet av en slik analyse kan være med på å bestemme hvilke nettanlegg som bygges først og hvilke som tas etter hvert.

Gjeldende lover og forskriftene regulerer også hvordan vi skal bygge våre anlegg slik at de blir sikre for allmennheten og best mulig rustet mot innbrudd og terror.

Vi gjennomfører ROS-analyser knyttet til ekstraordinære forhold slik at vi kan kjenner risiko og sårbarhet ved alle funksjoner, anlegg og tiltak av betydning.

Vi gjennomfører jevnlig øvelser slik at vi blir bedre på å håndtere ekstraordinære situasjoner.

espenmortensen-0933

 

Vår beredskapsplan skal hjelpe oss å arbeide sikkert, rasjonelt og effektivt om virkelig uhellet rammer oss. Beredskapsorganisasjonen settes hvis det oppstår alvorlige personskader, brann i transformator eller kraftstasjoner, eller større feil i nettet der en eller flere kommuner er uten forsyning. Denne organisasjonen består av noen faste medlemmer, som igjen kaller inn de mannskapene som trengs for å takle situasjonen, alt etter hvilken type hendelse som har oppstått.

I Lofotkraft har vi et eget lager for beredskapsmateriell, materiell som vi ikke benytter til daglig. Dette innbefatter stolper, traverser, line og annet som behøves for å kunne bygge opp et mastepunkt på en større linje om den blir ødelagt, for eksempel av ras.

Vi har også flere aggregater som vi kan benytte for å forsyne mindre deler av nettet hvis vi skulle få en langvarig feil i en nettstasjon som forsyner et boligområde. Vi har også mulighet til å få låne aggregater hos andre energiselskap i regionen. Denne låneavtalen er gjensidig, slik at vi på samme måte låner vi ut våre aggregater til andre hvis de har behov for det.

Også på andre måter samarbeider vi med andre aktører. I Lofoten og Vesterålen er det inngått et skriftlig samarbeid som omhandler utveksling av utstyr, materiell og ressurser. Dessuten er vi med i et nasjonalt samarbeid om materiell. På den måten kan vi få hjelp av andre hvis vi er ute etter en spesiell komponent.

Vi har også beredskapsavtale mot eksterne leverandører, for eksempel helikoptertjenester og kabelskip. Dette sikrer oss at disse leverandørene møter raskt opp hvis uhellet er ute og vi har behov for dem.

Skulle det oppstå en situasjon i det sentrale strømnettet som medfører at vi får begrensinger i uttaket av kraft, har vi en avtale med kommunene som forteller hvilke områder som skal gis prioritet og unndras denne begrensningen.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.