Sponsorater

Sponsorater

Konsernet Lofotkraft skal bruke sine midler innenfor sponsing og støtte som et ledd i merkevarebyggingen av merkenavnet Lofotkraft. Sponsormidler skal kun gis til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som driver i tråd med vår policy. Sponsorobjektet skal ha en aktivitet eller et virke som i størst mulig grad støtter opp om vår visjon og våre verdier. Konsernets støtte skal også så langt det er mulig være med på å bygge vår bedriftskultur, og samtidig markedsføre konsernet og dets produkter og tjenester på en positiv måte. Sponsing skal ikke gis uten at konsernet på en eller annen måte får anledning til å profilere seg. Vår sponsor-strategi består av tre elementer:

  • Sponsing overordnet er kun relatert til omdømmebygging og profilering av bedriftens vilje til å ta et samfunnsansvar.
  • Lofotkraftfondet er opprettet fordi vi ønsket å gi en håndsrekning til de mange og gode kreftene som legger ned et viktig arbeid for lokalsamfunnene i vår region. Sponsingen skal kun gis til organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som er i tråd med vår policy, og sponsorobjektet skal ha en aktivitet, eller et virke, som i størst mulig grad støtter opp om vår visjon og våre verdier.
  • Sponsing for rekruttering innenfor vårt fagområde. Her har vi energistipendet, Lektor2, vår lærlingeordning, og sist, men ikke minst, støtte til «Forskerskolen». Dette er et tilbud til barn på klassetrinn 5.-7. klasse. Målet er at elevene på sommerskolen skal ha det gøy og bli inspirert til å lære mer om naturvitenskap og teknologi. Deltagerne får delta på forskjellige aktiviteter: Jakt på mikrometeoritter, dyrke bakterier, utforske elektrisitet, lage ballongraketter og mye mer. På sommerskolen blir barna flinkere i naturfag og lærer blant annet kjemi, fysikk, astronomi og biologi.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.