Søk om støtte fra Lofotkraftfondet

Søk om støtte fra Lofotkraftfondet

Lofotkraft vil hvert år støtte konkrete, positive formål – derfor har vi opprettet Lofotkraftfondet. Vi ønsker å bidra med støtte til lokale prosjekter relatert til kunnskap, kultur, idrett og ideelt arbeid som er til glede for fellesskapet og spesielt rettet mot barn, ungdom og eldre. Lag, foreninger, eller enkeltpersoner kan søke støtte. En jury i Lofotkraft fordeler midler fra Lofotkraftfondet en gang i året. Har man fått innvilget støtte, vil det gå 3 år før man kan søke igjen. Søknadsfrist for neste år er 1. november i år.  

Søknadsskjema Lofotkraftfondet

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
  Alle kan søke, men vi har likevel ett eller flere kriterier som bør oppfylles:

  • Organisasjoner/arrangementer/aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen.
  • Humanitære og veldedige organisasjoner med lokal/regional forankring.
  • Tiltak/aktiviteter som fremmer rekruttering blant unge til våre virksomheter.
  • Tiltak/aktiviteter/organisasjoner/lag/foreninger/arrangementer som er med på å skape engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner.

Dette gir vi ikke støtte til >  

Slik søker du

Vi mottar helst søknader via webskjemaet ovenfor. Alternativt så du kan søknad sendes per post til: (Vedlegg returneres ikke, så send kun kopier.)

Lofotkraft AS v/ Kjersti Winther Postboks 800 8305 Svolvær

Søknadsfrister

Søknadsfrist for neste år er 1. november i år.

Når får du svar på søknaden?

Alle som søker, får en bekreftelse på at søknaden er mottatt. De som får midler får beskjed innen 31.12. Har man fått innvilget støtte vil det gå 3 år før en kan søke igjen.

Kunngjøring av tildeling Etter tildeling legger vi ut en oversikt som viser hvem som har fått midler her på Lofotkraft.no

Etter tildeling Vi vil gjerne formidle gode historier om hvordan tildelingene fra Lofotkraftfondet blir brukt – på lofotkrafta.no, og eventuelt på Facebook. Vi setter defor pris på å motta bilder og litt tekst om hva midlene blir brukt til. På den måten kan vi bruke historiene til å inspirere andre til å søke om tildeling fra fondet.

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.