Dette gir Lofotkraftfondet ikke støtte til

  • tiltak som er naturlige sponsorobjekter, som for eksempel eliteidrett
  • bidrag til politiske partier og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng
  • organisasjoner hvor formålet er av religiøs karakter
  • støtte til næringsvirksomhet
  • festivaler/tilstelninger hvor det serveres alkohol og barn/ungdom ikke har adgang
  • aktiviteter i forbindelse med russefeiring/russearrangementer.

 

< Tilbake til søknad om støtte til Lofotkraftfondet 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.