Lofotkraftfondet

espenmortensen-8894

Sponsoraktivitet

Lofotkraft har i alle år støttet ulike kulturarrangementer, festivaler, idrettslag og lignende, og i 2014 opprettet vi «Lofotkraftfondet». Dette fondet har én årlig søknadsfrist slik at det blir lettere både for deg som søker og for oss som skal vurdere søknadene. Det gjør det enklere for oss å budsjettere, og det sparer både oss og søkerne for masse tid og ressurser.

Vi vil gjerne støtte organisasjoner, arrangementer og aktiviteter som aktiviserer barn, ungdom eller eldre i regionen. Dessuten vil vi prioritere humanitære og veldedige organisasjoner med lokal og regional forankring. Av egeninteresse vil vi også kunne sponse tiltak som fremmer rekruttering blant unge til Lofotkrafts virksomheter. I en søknad vil vi også legge stor vekt på tiltak som er med på å skape engasjement og bolyst i Lofotkrafts eierkommuner.

Det vi ikke sponser er arrangementer eller tiltak som er av politisk eller religiøs karakter. Vi sponser heller ikke tiltak relatert til russearrangementer, eller festivaler hvor det serveres alkohol og hvor barn og ungdom ikke har adgang. Den som søker kan maks få 20.000 kroner til sitt tiltak. Sponsormidlene er først og fremst myntet på tiltak som gir trygge oppvekstvilkår for barn og unge, og som inspirerer unge til å bosette seg og bidra til utvikling og vekst i regionen.

Fyll inn og søk nå!

 

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.