Lofotkraft er en IA-bedrift

IA er forkortelsen for «et inkluderende arbeidsliv» og stammer fra Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv, inngått mellom partene i arbeidslivet og regjeringen.  Avtalens hovedmål er å gi plass til alle som kan og vil arbeide. Bedriftter som inngår en samarbeidsavtale med NAV blir IA-virksomhet med tilgang til spesielle tjenester og virkemidler.

Et samarbeid med NAV

Hovedarenaen for IA-arbeidet er arbeidsplassen, og hovedaktørene er arbeidsgiver og arbeidstaker. NAV har fått i oppgave å bistå bedrifter som vil arbeide for å nå målene i avtalen.

Om IA – avtalen

Intensjonsavtalenes mål har ett hovedmål og tre delmål. For den nye IA-avtalen er det overordnete målet:

  • Å forebygge og redusere sykefravær, styrke nærhet til arbeidsplassen og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

De tre delmålene er:

  • Reduksjon i sykefraværet med 20 prosent i forhold til nivået i andre kvartal 2001, noe som innebærer at sykefraværet på nasjonalt nivå ikke skal overstige 5,6 prosent.
  • Økt sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne. Målene fra tidligere tilleggsavtaler videreføres.
  • Yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder. Med dette menes en økning sammenlignet med 2009 i gjennomsnittlig periode med yrkesaktivitet

Link til https://www.inkluderende.no/

 

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.