Lofotkraft er med i Akan

Målsetting med AKAN (Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk) i Lofotkraft AS er å opprettholde et rusfritt arbeidsmiljø, og å hjelpe ansatte med rusproblemer eller spillavhengighet. I tillegg ønsker vi å forhindre ulykker, sikre god kvalitet og ha et godt arbeidsmiljø.

Ref. https://akan.no/publisher/publisher.asp?id=75&tekstid=390

Vi ønsker å oppnå:

Helse

 • Bidra til en sunnere livsstil
 • Forebygge gjennom informasjon og holdningsarbeid
 • Bidra til større åpenhet om alkoholvaner og medikamentbruk
 • Tilby ansatte med problemer støtte og hjelp

Miljø

 • Bidra til et fornuftig og akseptabelt alkoholbruk
 • Unngå drikkepress i «gråsonen»
 • Spørre: Hvordan ønsker vi å ha det hos oss?
 • Være bevisste på at bedriftskulturen og arbeidsmiljøet påvirker den ansatte
 • Inkluderende arbeidsmiljø

Sikkerhet

 • Nulltoleranse til ruspåvirkning og «bakrus» på jobb
 • Pengespill: spillegjeld kan utgjøre en sikkerhetsrisiko
 • All befatning med narkotika anses som et sikkerhetsproblem
 • Kartlegge eventuelle risikosituasjoner og risikogrupper
 • Godt omdømme

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.