Helse – Miljø – Sikkerhet

Vår visjon og politikk, våre verdier og standarder gjør at vi fokuserer på tiltak som alltid skal sette
helse, miljø og sikkerhet i høysetet.

espenmortensen-8728Dette innebærer blant annet at vi er en IA-bedrift som betyr at vi har forpliktet oss til å arbeide for et inkluderende arbeidsliv.  Vi samarbeider med NAV for at ansatte skal kunne jobbe lengre og mer tilpasset ved behov.

Videre har vi samarbeid med vår bedriftshelsetjeneste både når det gjelder lovpålagte helseundersøkelser og løpende oppfølging av den enkelte og av hele arbeidsmiljøet.

Helse:

Vi har fokus på helserettede tiltak og vi ønsker å bidra til at de ansatte opprettholder og bedrer egen helse. De ansatte oppfordres til fysisk aktivitet og vi bidrar med økonomisk støtte gjennom avtale med treningssenter, deltakelse på Energi–NM, bedriftsidrettslag og Sykle til jobben-aksjonen.

Miljø:

Vi gjennomfører årlig kartlegging av arbeidsmiljøet gjennom medarbeidersamtaler, vernerunder og undersøkelse av medarbeidertilfredshet. Trivsel og det sosiale er viktig for oss. Vi har sosiale goder som f.eks. firmahytte, julebord og julefrokost, vi har noe så enkelt som vafler hver fredag og vi feirer bursdager med kake. Hos oss har vi et godt arbeidsmiljø fordi vi er ett lag og snakker med hverandre. For å forsterke og utvikle vår gode kultur har vi årlig personalarrangement og bedriftskulturdag.

Sikkerhet:

Vi skal alltid prioritere sikkerhet for mennesker og miljø. Det gjennomføres sikker jobb-analyser ute i felten samt risiko- og sårbarhetsanalyser på alle nivå i organisasjonen. Vi gjennomfører årlig opplæring og kursing innenfor sikkerhet i henhold til lover og forskrifter.

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.