Status E10 i Tjeldbergvika

Status E10 i Tjeldbergvika

Nye strømkabler i Tjeldbergvika er nå kommet på plass, og jobben med å fylle igjen grøftene er i full gang. Etter planen åpnes E10 for normal ferdsel i midten av oktober, to uker tidligere enn planlagt.

–Hvorfor ny strømkabel i dette området?

–Det gamle strømnettet i Lofoten er nedslitt, og strømforbruket forventes å øke framover bl.a. pga elektrifiseringen, sier Siri Sund, kommunikasjon- og kundesjef i Lofotkraft. –Derfor legger vi nye hovedlinjer gjennom hele Lofoten. Ny 132 kV-linje krever ny trafostasjon i Svolvær, som nå bygges i Osan. Det kommer til å gi økt kapasitet og større forsyningssikkerhet for kundene i Svolvær og Kabelvåg.

Den nye trafostasjonen i Osan skal på sikt erstatte eksisterende trafostasjoner på Trollhøgda, Marithaugen og i Mølnosen.

Det er flere synergieffekter ved samarbeidet mellom Lofotkraft og Vågan kommune.  Blant annen deling av felleskostnader, rigging, omfyllingsmasse, sikring, sprenging og asfaltering.

–Vi gjør dette så effektivt som mulig for å unngå unødige merbelastning for bilister, syklister og andre myke trafikanter, sier Siri Sund.

Den nye vannledningen vil øke leveringssikkerheten på vannforsyningen mellom Svolvær og Kabelvåg, noe som også er viktig for tilrettelegging for en fremtidig utbygging og bolig- og næringsutvikling.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.