Anleggsarbeid Osan – Tjeldbergvika

Anleggsarbeid Osan – Tjeldbergvika

Lofotkraft AS og Vågan kommune samarbeider om felles trasé for ny hovedvannledning og ny høyspentkabel gjennom Tjeldbergvika. Entreprenør Rasmussen Anlegg har nå startet anleggsarbeidet, og arbeidet vil pågå i mai og juni. 

Anleggsarbeidet har tre faser:

Fase 1: Forberedelser og klargjøring av midlertidig gang-/sykkelsti, ca ei uke.

Fase 2: Graving i eksisterende gang/sykkelsti, ca to uker. Syklister og fotgjengere blir henvist til den midlertidige gang-/sykkelstien. Denne blir skilt fra anleggsområdet med sperregjerde, og omleggingen blir skiltet.

Fase 3: Gravearbeid i E10. I denne perioden blir det ene feltet i E10 sperret for trafikk, og trafikken blir lysregulert. Bilister må ta høyde for at kjøreturen mellom Svolvær og Kabelvåg kan ta lenger tid enn normalt. Fotgjengere og syklister benytter eksisterende gang- og sykkelsti.

Vi beklager de ulemper for trafikantene i anleggsperioden. For å gjøre denne perioden så kort som mulig vil entreprenør drifte døgnkontinuerlig.

Alle endringer i trafikkmønster vil bli skiltet, og vi henstiller til publikum om å forholde seg til skiltingen.

Anleggsarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Lofotkraft og Vågan kommune. Med den nye høyspentkabelen og den nye hovedvannledningen som legges, vil både strøm- og vannforsyningen i Svolvær- og Kabelvågområdet få større kapasitet og bedre forsyningssikkerhet.

 

 

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.