Anleggsarbeid Osan – Tjeldbergvika

Anleggsarbeid Osan – Tjeldbergvika

Lofotkraft AS og Vågan kommune samarbeider om felles trasé for ny hovedvannledning og ny høyspentkabel gjennom Tjeldbergvika. Entreprenør Rasmussen Anlegg har startet anleggsarbeidet, som vil pågå i mai, juni og august. Det blir stans i anleggsarbeidet i hele juli og deler av august.

Anleggsarbeidet har tre faser:

Fase 1: Lage midlertidig gang-/sykkelsti, mellom E10 og eksisterende sykkelsti. Den midlertidige stien er ferdig, og myke trafikanter må nå benytte denne.

Fase 2: Graving i eksisterende gang/sykkelsti, med legging av strømkabel og vannledning. Arbeidet pågår nå, og strømkabel blir lagt ned i uke 28.

Fase 3: Gravearbeid i E10. I denne perioden blir det ene feltet i E10 sperret for trafikk, og trafikken blir lysregulert. Bilister må ta høyde for at kjøreturen mellom Svolvær og Kabelvåg kan ta lenger tid enn normalt. Fotgjengere og syklister benytter eksisterende gang- og sykkelsti. Dette arbeidet vil starte i august, etter fellesferien.

Vi beklager de ulemper for trafikantene i anleggsperioden. For å gjøre denne perioden så kort som mulig vil entreprenør drifte døgnkontinuerlig.

Alle endringer i trafikkmønster vil bli skiltet, og vi henstiller til publikum om å forholde seg til skiltingen.

Anleggsarbeidet er et samarbeidsprosjekt mellom Lofotkraft og Vågan kommune. Med den nye høyspentkabelen og den nye hovedvannledningen som legges, vil både strøm- og vannforsyningen i Svolvær- og Kabelvågområdet få større kapasitet og bedre forsyningssikkerhet.

 

 

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.