Anleggsarbeid i Svolvær sentrum

Anleggsarbeid i Svolvær sentrum

I uke 7 starter anleggsarbeidene som skal sørge for at strøm- og vannforsyningen til Svolvær får bedre leveringssikkerhet og kapasitet.  Graveprosjektet vil føre til endret kjøremønster i Svolvær sentrum.

Lofotkraft og Vågan kommune samarbeider om graveprosjektet, både for å dele kostnader og for å redusere ulempene for næringsdrivende , trafikanter og publikum. Vi velger å gjennomføre prosjektet i februar/mars, sånn at vi unngår graving i sentrum i turist-høysesongen til sommeren.  

Etter planen starter Rasmussen Anlegg og Vågan kommune med rigging og tining mandag 10. februar. Selve gravearbeidene starter onsdag 12. februar. Hele anleggsperioden er beregnet å vare i 5-6 uker. 

Sperringer og enveiskjøringer blir skiltet, og vi henstiller til alle trafikanter at de følger skiltingenNoen viktige punkter: 

  • Det blir enveiskjøring fra rundkjøringen på E10 og ned Lofotgata, dvs. i retning Vorsetøya 
  • Veien mellom Lofotgata og Sivert Nilsensgate, som nå fungerer som parkeringsplass, åpnes for trafikk. Det blir ikke tillatt å parkere her i anleggsperioden. 
  • Tungtransport til/fra Vorsetøya må kjøre via “parkeringsgata” (ref forrige punkt) og Sivert Nilsens gate 
  • Områder som blir berørt av graving er Lofotgata, Valgata, området som nå er parkeringsplass mellom “KIWI-bygget” og gamle Hotell Royal, samt området mellom Biltema og Rødsand. 

Entreprenør Rasmussen Anlegg vil fortløpende vurdere behovet for å kjøre to skift for å minske ulempene for publikum, blant annet når det skal graves ved rundkjøringen Rema/Rødsand. 

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Logg på Min side

Har du ikke brukerkonto? Vennligst registrer deg.