Statsminister Jonas Gahr Støre på Ballstad Slip

Aktuelt

ZeroKyst-leder Erik Ianssen, Statsminister Jonas Gahr Støre, og daglig leder for Ballstad Slip Roger Abrahamsen. Bilde: Kristian Jensen

ZeroKyst presentert for statsminister Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre var i går på besøk i Lofoten, der han møtte han daglig leder i Ballstad Slip, Roger Abrahamsen og ZeroKyst-leder Erik Ianssen.

I tillegg til å se med egne øyne arbeidet Ballstad Slip gjør for å utprøve ny lavutslippsteknologi i fiskefartøy fikk statsministeren høre ZeroKyst sine vurderinger av hva som nå legger hindringer i veien for raskere omstilling og avkarbonisering. For å få farten opp anbefaler ZeroKyst-konsortiet sterkere insentiver slik at omlegging lønner seg for fartøyeierne. 

I tillegg må det legges til rette for etableringen av et lade- og fyllenettverk langs hele kysten, for å møte «høna og egget»-problematikk. Statsministeren fikk også høre at regelverket ønskes oppdatert og justert for å sikre en smidig overgang til lavutslippsteknologi.

Lofotkraft Muligheter AS er en av partnerne i ZeroKyst, og har blant annet bidratt til standardisering av maritim landstrøm- og lading for fiskeriflåten.

En undersøkelse gjort på vegne av ZeroKyst viser at sjømatsektorens fartøy i Norge brukte 835 millioner liter marin gassolje i 2022. ZeroKyst-prosjektet jobber med å demonstrere skalerbare løsninger for utslippsfri fremdrift, rettet mot både nasjonale og internasjonale markeder.

Hva kan vi hjelpe deg med?