Åpning av ladestasjonen på Ramberg

Aktuelt

Åpning av hurtigladestasjon for fiskefartøy på Ramberg. Foto Kristian Jenssen, Lofotrådet

Verdens første hurtigladestasjon for fiskeri

Etableringen av det nye hurtigladeanlegget for fiskerifartøy på Ramberg er et helt konkret resultat av satsingen i Zerokyst, sier konsernsjef Arnt Winther i Lofotkraft.

Lofotkraft har deltatt i ZeroKyst siden konsortiet ble etablert i 2021. Gjennom Lofotkraft Muligheter har vi hatt ansvaret for utvikle og implementere en effektiv ladeinfrastruktur, tilpasset kystfiskeflåtens behov og med mulig utvidelse til andre fartøysegmenter. Derfor er det en milepæl at verdens første hurtigladeanlegg for fiskeriflåten er satt i drift på Ramberg i Lofoten.

I likhet med en rekke andre næringer står også fiskerinæringen overfor et dilemma når det gjelder energiomstilling.  Skal fiskerne velge å gå elektrisk må det etableres et sammenhengende ladenettverk langs kysten. -Det nye hurtigladeanlegget på Ramberg bidrar til å løse den «høna- og egget-problematikken» som fiskerinæringen nå står overfor, sier konsernsjef Arnt Winther i Lofotkraft.

På åpningsseremonien på Ramberg understreket Sara fra Ungdomsrådet i Flakstad Kommune hvor viktig det er at lokalsamfunnet tar en rolle når det gjelder å forme en grønnere fremtid. – Det er ungdommen som skal arve det vi gjør nå, sa hun blant annet.

Se filmen fra åpningen av anlegget:

Einar Benjaminsen, Flakstad kommunes ordfører, poengterte at hvis et slikt ladeanlegg fungerer på Ramberg, med det tøffe været der, så vil det fungere overalt ellers langs kysten.

Jørn Aarsland, næringssjefen i Flakstad kommune, framhevet at med den nye hurtigladestasjonen er Flakstad kommune med på å tilrettelegge for lokal næringsutvikling innenfor fiskeri.

Les også:

Nå kan fiskebåter hurtiglade i Lofoten!

Kystfiskeflåten trenger hjelp til grønn omstilling

ZeroKyst presentert for statsminister Støre

20 millioner til grønn omstilling i sjømatnæringen – Lofoten blir spydspiss i teknologiskiftet

Hva kan vi hjelpe deg med?