Foto Espen Mortensen

Aktuelt

Foto Espen Mortensen

Vær varsom på regulerte vann

I påska er det mange som skal ut på tur, og vi minner om at isforholdene på regulerte vann kan være ustabile.

­Flere vann i Lofoten er reguleringsmagasiner for kraftstasjonene til Lofotkraft Produksjon. Normalt fylles magasinene i sommersesongen, og tappes ned om vinteren. Roar Bårdsen, daglig leder i Lofotkraft Produksjon AS, ber turgåere generelt være oppmerksom på disse forholdene:

 • Isforholdene på regulerte vann kan være ustabile.
 • Ved sterk nedtapping er det større strømminger i vannet enn normalt. Det kan føre til partier med ekstra tynn is, åpne råker og hull i isen. Tykt snødekke isolerer, slik at isen kan være usikker, selv ved lave temperaturer.
 • Isen brekker langs land etter hvert som magasinene tappes ned. Sprekkene i brekksonen kan være dype, spesielt i skrånende eller bratt terreng og der hvor reguleringshøyden er stor.

Vær derfor spesielt oppmerksom hvis du legger ut på tur på disse vannene:

Vågan kommune:

 • Store Kongsvann
 • Lille Kongsvann
 • Store Nøkkvann
 • Svartvann
 • Øvre Kvitfossvann
 • Nedre Kvitfossvann

Vestvågøy kommune

 • Midtre Heimerdalsvann
 • Skrådalsvann

Flakstad kommune:

 • Solbjørnvann

Moskenes kommune:

 • Krokvann
 • Tennesvann

Hva kan vi hjelpe deg med?