Pål Martinussen, daglig leder i Elmea AS

Pressemelding

Pål Martinussen, daglig leder i Elmea AS. Foto Visualdays

Statnett kan snu om 420 kV-linje til Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen

Nå er det viktig at næringslivet melder fra om det reelle kraftbehovet fremover, oppfordrer Noranett, Vestall og Elmea.

Det siste året har de tre nettselskapene i Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen jobbet hardt for å snu på Statnetts manglende prioritering om ny 420-linje i stamnettet.

Nå tyder mye på at arbeidet har gitt resultater. De siste ukene har det kommet sterke indikasjoner fra Statnett på at det statlige nettselskapet vil jobbe for å øke overføringskapasiteten til området.

– Hvis de signalene vi har fått blir en realitet, er det veldig godt nytt for både næringsliv og innbyggere i regionen, sier de daglige lederne Øyvind Strøm, Torbjørn Åsbakk og Pål Martinussen i en felles pressemelding. De legger til:

– Dette viser også betydningen av å stå samlet i hele regionen, med sterkt trykk fra både nettselskaper og politikere.

Etterlengtet kapasitetsøkning

De siste årene har økt strømforbruk og elektrifisering i flere sektorer forsterket behovet for økt overføringskapasitet i stamnettet og ut til denne delen av Hålogaland, Lofoten og Vesterålen. Inntil nylig har Statnett stått fast på å bygge bare linjer med 132 kV spenning, noe som ville gjort regionen til en ensom øy uten 420 kV nett.

Og i neste omgang ville dette gitt færre muligheter til nye arbeidsplasser. Nettselskapene har allerede opplevd å måtte si nei til nye industrietableringer.

En 420-linje gir en helt annen tilgang av kraft til regionen, og også en mye bedre forsyningssikkerhet for innbyggere.

Ber næringslivet melde fra

Statnett skal i samarbeid med nettselskapene i løpet av 2024 oppdatere områdeplan for Nord-Norge, hvor en 420 kV linje til Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen skal vurderes. I påvente av endelige beslutninger fra Statnett har nettselskapene Noranett, Vestall og Elmea en klar oppfordring til næringsliv og aktører i regionen:

Å melde fra til nettselskapene om hvilket kraftbehov som finnes fremover, både for dagens og framtidas næringsliv.

– Det handler om å gi et best mulig bilde på det reelle behovet i regionen, som i neste omgang danner grunnlaget for en god utbygging fra Statnett, sier lederne i de tre selskapene.

Hva kan vi hjelpe deg med?