Lofotkraft muligheter ledig stiling

Aktuelt

Spennede prosjektleder stilling i Lofotkraft Muligheter AS

Framtidas Lofoten er fornybar, elektrisk og digital. – Bidra til å utvikle løsninger for framtidas lavutslippssamfunn/fornybare samfunn. Lofotkraft muligheter søker Prosjektleder.

Som prosjektleder i Lofotkraft Muligheter vil din jobb bli å bidra til å utvikle løsninger for framtidas lavutslippssamfunn/fornybare samfunn, samtidig som du utforsker og konkretiserer forretningsmulighetene som ligger i økt elektrifisering og bruk av digitale og smarte tjenester.  

Du blir del av et lite team som samhandler tett både internt i konsernet og eksternt gjennom prosjekter og utviklingsinitiativ. Vi har et godt arbeidsmiljø med stort fokus på HMS, kvalitet og forbedringskultur. Du vil få lønn etter avtale og gode pensjons-, forsikrings- og velferdsordninger. 

Stillingstype: 2-årig heltids engasjementstilling med mulighet for fast ansettelse. 

Arbeidssted: Svolvær

Søknadsfrist: 4. januar 2022

Stillingen er nå besatt.

Hva kan vi hjelpe deg med?